refurbished mobiles Iskolaelőkészítés
 
 
 
    Főoldal Iskolaelőkészítés
 
 


Iskolaelőkészítés PDF Nyomtatás E-mail

Iskolaérettség és felkészítő játékos tanulási tevékenységeink:

A gyermek akkor válik alkalmassá az iskolai tanulás megkezdésére, akkor válik iskolaéretté, ha fizikai és pszichikus szempontból egyaránt úgy képes megfelelni a többlet feladatoknak, hogy azok teljesítése előmozdítja a további fejlődését.

Ezt megelőző évben felmérést végzünk szakembereink segítségével és célzottan, egyénre szabott fejlesztési lehetőségeket valósítunk meg. Felmérjük az emlékezet, gondolkodás, képzelet paramétereit. Megfigyeljük mozgásának összerendezettségét (finom és nagymozgások), ceruzafogását, térlátását, kéz dominanciáját, erősségeit és gyengeségeit.

Teljes és szerteágazó képet állítunk fel a gyermekről, melyben rávilágítunk a tehetség csíráinak gondozására és a fejlesztendő területekre.

Fontos a beszédkészség, a számfogalom, az elemi dolgokról való általános tájékozottság, az ok-okozati összefüggések felismerése, a biztos kézdominencia, a feladatok, szabályok megértése és betartása.

Ehhez megfelelő szociális érettség szükséges. Fontos, hogy kudarctűrő képességük javuljon és élettani növekedésbeli szinten is váljanak alkalmassá az iskolai tanulásra. A 6-7 éves gyermek közösség iránti igénye fokozódik, mely a beilleszkedésre teszi alkalmassá egy új közösségben.

Több tevékenységben erősítjük: érzelmi kiegyensúlyozottságukat, önértékelésüket, segítőkészségüket, önfegyelmüket.pasta dünyası

Iskola-előkészítő foglalkozást vállalunk, és komplex módon rávezető gyakorlatokkal segítjük a gyerekeket részképességeik felzárkóztatásában vagy tehetségük gondozásában.kayan yazı

Segítünk, hogy sikerélményben legyen része, kedvet csinálunk a kihívásokhoz és természetesen szakpedagógusainkkal, pszichológussal konzultálva segítünk a szülőknek is dönteni, menjen iskolába vagy maradjon a kisgyermek még egy évig óvodás. Ebben fontos a bizalom, az együttműködés és a gyermek elfogadása, megértése.

" A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény " (József Attila)