refurbished mobiles Irodalmi nevelés
 
 
 
    Főoldal Irodalmi nevelés
 
 


Irodalmi nevelés PDF Nyomtatás E-mail

Irodalmi nevelés - olvasóvá nevelés

Hosszú távú és fontos célunk a kisgyermekek terelgetése az olvasóvá válás folyamatában.

Szeretnénk, ha az óvodás kor alatt kialakulna az igényük a könyvekre, gyermekirodalmi művekre. Megpróbáljuk segíteni őket a nyitott, értő befogadóvá válás útján. Fontos ehhez a szülők és a pedagógusaink bevonása.

Törekszünk arra, hogy színes programokkal, naprakész információkkal, egyénre szabott könyv ajánlatokkal is támogassuk az irodalmi művek, a művészi értékű illusztrációk, az alkotók, írók, költők és a családok egymásra találását.

Ez egy komplex, összetett és hosszú távú cél, melynek irodalmi, anyanyelvi, művészeti és fontos pszichológiai megalapozottsága van, potenciális tere az otthon, a bölcsőde és az óvoda.

Irodalmi nevelésünk kreatívan próbálja kibontakoztatni az önkifejezést a versek, mesék által, melyek érzelmi, értelmi és érzéki befolyásokat keltenek a gyermekekben. Az anyanyelv közegén át segítik, mélyítik az önismeretet, a világ és az emberi kapcsolatok megértését, az erkölcsi fejlődést. A mesék az érzelem és élmény gazdag világot gondolati síkon teszik megismerhetővé a gyermekek számára. Maga a könyv, olyan eszköz a kezünkben, mely által meghittség alakul ki köztünk és a gyermek között, a gyermekek egymás közötti kapcsolataiban és emberi viszonyaikban egyaránt.

A gyermekirodalmi művek kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy a kicsiknek nincsenek előítéleteik, nem idegenkednek sem a modern, sem a klasszikus művektől. Érzelmeiket, ismereteiket a játékon kívül mesefeldolgozásban tagolják lelkileg. Ezért nagy felelősséggel rendelkezünk abban a tekintetben, milyen gyermekirodalmi művekkel találkoznak bölcsődés, óvodás éveik alatt.

Az olvasás képessége az alapvető kompetenciák közé tartozik, mely nélkül egy felnőtt ember sem képes aktív szellemi tőkét kovácsolni. Olvasással a meghitt együttléten túl közvetetten küszöbölünk ki és előzünk meg tanulási nehézségeket is (szövegértés, szókincs, diszlexia-prevenció tekintetében)

Tervezzük gyermekirodalmi szakkör beindítását, melynek lényege egy-egy mese, vers köré összpontosul. Komplex módon segíti a befogadást, drámajátékkal, nyelvi játékokkal-egyénre szabottan, rajzolással, festéssel, mozgásos játékkal.

Szervezünk „együttgondolkodó” délutánokat meseterápiával foglalkozó szakpszichológusokkal, kik a pszicho-dráma területén is kompetens, elismert szakemberek.

 

Igény szerint író-olvasó találkozókat, illusztrátorok alkotó délutánjait a gyerekekkel.

Fontosnak tartjuk, hogy a kortárs gyermekirodalom, a klasszikus és az archaikus népmese világa egymás mellett éljen. Programunkban szerepet kap a mondókázástól, a meseregényekig minden műfaj. kayan yazı

Bábozással, dramatizálással segítjük a kreativitás kibontakoztatását. Hangsúlyt fektetünk a belső képalkotó folyamatok segítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a hangulat, az élmény, a látvány, a hangzás valamint a megfelelő előadásmód összekapcsolódjon a gyermekeink érzelem világával, egy-egy irodalmi műben.